Hubert Consult

 

 Trainingen

Onderzoek

> 

Omgangsvormen trends

 

 

Industrie

 

 

Bedrijfstak ‘Informatie en communicatie’

 

Informatie & communicatie

 

Financiële

instellingen

 

Zakelijke dienstverlening

 

Openbaar bestuur

 

Onderwijs

 

Gezondheids- en welzijnszorg

 

  

 

Contact:

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B

2334 BE  LEIDEN

071-5174222

 

 

 


 

TRENDS ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

 

 

 

De NEA (Nationale Enquęte Arbeidsomstandigheden) is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 jaar zijn. In de periode tot 2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers aan het onderzoek mee.

 

Figuur 1: Trends ongewenste omgangsvormen

 

In de NEA is een aantal vragen over ongewenste omgangsvormen in de afgelopen 12 maanden gesteld. Daarbij is meegenomen in hoeverre iemand persoonlijk te maken heeft gehad met:

        pesten door leidinggevenden of collega’s 

        ongewenste seksuele aandacht door leidinggevenden of collega’s,

        intimidatie door leidinggevenden of collega’s,

        intern ongewenst gedrag 

Antwoordcategorieën betreffen:

| ‘Nee nooit’ | ‘Ja, een enkele keer’ | ‘Ja, vaak’ | ‘Ja, zeer vaak’ |

Meer informatie over de NEA vindt u hier.

 

Wilt u weten hoe uw eigen bedrijfstak ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde scoort, klik hier:

Industrie: trends ongewenste omgangsvormen

Horeca: trends ongewenste omgangsvormen

Informatie en communicatie: trends ongewenste omgangsvormen

Financiële instellingen: trends ongewenste omgangsvormen

Zakelijke dienstverlening: trends ongewenste omgangsvormen

Openbaar bestuur: trends ongewenste omgangsvormen

Onderwijs: trends ongewenste omgangsvormen

Gezondheids- en welzijnszorg: trends ongewenste omgangsvormen

 

 

 

 

Google